Inzet Begeleiding en Ondersteuning – Regio Helmond & Peelgemeenten

Inzet B&O: Eigen bijdrage bij WMO en WLZ

Indien u vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of WLZ (Wet Langdurige Zorg) zorg of begeleiding ontvangt dan dient u een eigen bijdrage te voldoen aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Als u meer informatie verlangt over de eigen bijdrage dan kunt u contact opnemen met het CAK via www.hetcak.nl.