Inzet Begeleiding en Ondersteuning – Regio Helmond & Peelgemeenten

Klachtenprocedure Inzet B&O

Bij Inzet B&O vinden we het belangrijk dat jij tevreden bent over onze dienstverlening. Mocht je toch een klacht hebben, dan zijn er twee manieren om deze in te dienen:

Wijze 1 (interne klacht)
  • Telefonisch: Bel Inzet B&O op 085 024 0101. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
  • E-mail: Je kunt jouw klacht indienen via directie@inzetbo.nl
  • Post: Omschrijf de klacht in een brief naar: Inzet B&O, Lagedijk 14, 5705 BZ Helmond.
Wijze 2 (externe klacht)

Je kunt de klacht voorleggen bij een externe klachtencommissie.

Inzet B&O heeft een externe klachtencommissie. Voor professionele afhandeling maakt zij gebruik van de diensten voor Klachtenportaal Zorg. Het gesprek is informeel en oplossingsgericht. De klachtencommissie benadert jou uiterlijk 6 weken na ontvangst van de klacht. Samen met de klachtenfunctionaris bepaal jij de vervolgstappen. Zie https://klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen/

Documentatie: