Inzet Begeleiding en Ondersteuning – Regio Helmond & Peelgemeenten

De uitsluitingscriteria van Inzet B&O

Bij Inzet B&O staan de cliënten centraal, uiteraard willen wij de juiste zorg leveren aan hen. Echter zijn er situaties denkbaar waarin wij niet de hulp kunnen bieden die nodig is. Om dit te kunnen beoordelen hanteren wij uitsluitingscriteria.

De uitsluitingscriteria die Inzet B&O hanteert zijn:

  • Problematisch, c.q. zeer storend gedrag voor de omgeving waarvan is vastgesteld dat dit gedrag langdurig van aard en niet beïnvloedbaar is
  • Een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding, welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding;
  • Die zeer gewelddadig en/of psychotisch zijn naar zichzelf en/of anderen;
  • Die verbaal zeer agressief zijn;
  • Die de hulp van Inzet B&O niet willen accepteren;
  • Evident psychotische stoornissen, zoals schizofrenie, schizo affectieve stoornissen, psychotische stoornissen door somatische aandoeningen en psychotische stoornissen door middelengebruik
  • Ernstige persoonlijkheidsstoornissen die tevens een therapieresistent karakter hebben, zoals bijvoorbeeld ernstige impulscontroleproblematiek met tevens detentieverleden.
  • Ernstige bipolaire stoornissen, met name bipolaire I-stoornis die zich kenmerkt van heftige manische episodes
  • Ernstige depressies met psychotische kenmerken waarbij tevens evidente suïcidaliteit aanwezig is.
  • Vallen onder de Wet zorg en dwang of op termijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of noodzaak tot gesloten opname.

Wij gaan in samenspraak met jou beoordelen of we jou kunnen helpen. Indien dat niet het geval is, zullen wij ons best doen om jou door te verwijzen naar een instantie die jou wel kan helpen.

Belangrijk: Het kan voorkomen dat er situaties zijn die niet onder deze criteria vallen, maar waarbij wij toch de zorg niet kunnen bieden die nodig is. In dat geval gaan wij samen met jou op zoek naar een alternatieve oplossing.