Inzet Begeleiding en Ondersteuning – Regio Helmond & Peelgemeenten

Inzet B&O en jouw persoonsgegevens

Bij Inzet B&O gaan we zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Alle gegevens die herleidbaar zijn naar een persoon noemen we persoonsgegevens. Om ons werk goed te kunnen doen, hebben we persoonsgegevens nodig van medewerkers, cliënten en hun contactpersonen, verwijzers, bezoekers etc. Het gaat dan om gewone persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld: naam, (mail)adres en telefoonnummer. Mocht je hiertegen bezwaar hebben, dan kun je een e-mail sturen naar directie@inzetbo.nl.

Gesprekken tussen jou en jouw begeleider zijn vertrouwelijk, onze begeleiders hebben allen een geheimhoudingsplicht. Wij mogen geen informatie van jou verstrekken aan anderen tenzij jij hier toestemming voor geeft.

Binnen Inzet B&O heb jij een eigen dossier en het recht om deze in te zien. Begeleiders van Inzet B&O die met jou te maken hebben, mogen ook jouw dossier inzien.

Voor een volledige privacy reglement klik hier.