Inzet Begeleiding en Ondersteuning – Regio Helmond & Peelgemeenten

De Raad van commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van Inzet B&O speelt een cruciale rol in het toezicht op de organisatie en het waarborgen van de naleving van de strategische doelstellingen en governanceprincipes. De RvC bestaat uit onafhankelijke en ervaren professionals die een diversiteit aan expertise en perspectieven inbrengen. Zij houden toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de zorginstelling, waarbij ze een scherp oog hebben voor de belangen van cliënten, medewerkers en andere stakeholders. Door regelmatig overleg en grondige evaluaties zorgen de commissarissen ervoor dat Inzet B&O blijft opereren volgens de hoogste standaarden van transparantie, ethiek en effectiviteit. De RvC fungeert als een kritische en constructieve sparringpartner voor het bestuur, gericht op het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning die de organisatie biedt. Voor vragen of opmerkingen kunnen belanghebbenden contact opnemen met de Raad van Commissarissen via e-mail op rvc@inzetbo.nl.