Inzet Begeleiding en Ondersteuning – Regio Helmond & Peelgemeenten

Inzet B&O en medezeggenschap

Bij Inzet B&O vinden we het belangrijk dat onze cliënten medezeggenschap hebben over het te voeren beleid en de dienstverlening van onze organisatie. Daarom hebben we een procedure ten behoeve van de medezeggenschap, zoals wettelijk verplicht volgens de ‘Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen’. We bieden onze cliënten graag de mogelijkheid om aan deze medezeggenschap deel te nemen en op deze manier hun stem te laten horen. Jaarlijks organiseren wij een bijeenkomst waarop onze cliënten worden uitgenodigd.

Onze cliënten hebben het recht om informatie bij ons op te vragen over het beleid van onze organisatie. We streven ernaar om onze cliënten zo goed mogelijk voor te lichten over het bestaan van medezeggenschap.

Via medenzeggenschap@inzetbo.nl kan contact opgenomen worden met de medezeggenschapsraad.