Inzet Begeleiding en Ondersteuning – Regio Helmond & Peelgemeenten

Boksend opvoeden

Bij Inzet begeleiding & ondersteuning hebben we een bijzondere benadering om de hulpvragen van onze cliënten te beantwoorden: Boksend Opvoeden. Dit is geen traditioneel boksen, maar een weerbaarheidsprogramma dat verschillende boksspellen en bokslessen aanbiedt om de gestelde hulpvraag te beantwoorden.

De boksoefeningen zijn ontworpen om verschillende triggers en uitdagingen bloot te leggen die mogelijk gekoppeld kunnen worden aan basisemoties. Hierdoor stimuleren we zelfbewustzijn en bieden we deelnemers praktische tools om mee te werken. De trainer faciliteert gesprekken waarin cliënten worden geholpen om bewuste keuzes te maken en concrete afspraken te formuleren. Bij vervolgtrainingen evalueren we hoe deze afspraken in de praktijk worden toegepast.

Boksend Opvoeden draait om ervaringsgericht leren en lichaamsgericht werken. Reflectievragen zoals ‘waar zat mijn hartslag?’ en ‘welke emoties ervoer ik bij verschillende hartslagniveaus?’ helpen deelnemers om inzicht te krijgen in hun eigen reacties en emoties. Het programma richt zich op mentale, fysieke en emotionele doelen, waarbij we het zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en zelfbeheersing vergroten door planmatig en doelgericht te werken.

Boksend Opvoeden kan zowel individueel, als in gezinsondersteuning of in groepsverband worden aangeboden. Door deze unieke benadering bieden we niet alleen praktische vaardigheden aan, maar creëren we ook een veilige omgeving waarin deelnemers kunnen groeien en zichzelf kunnen ontwikkelen op verschillende niveaus