Inzet Begeleiding en Ondersteuning – Regio Helmond & Peelgemeenten

Bij Inzet B&O beschouwen we het leveren van continue zorgkwaliteit niet als een last, maar als een lust!

Bij Inzet B&O zijn we er nadrukkelijk van overtuigd dat zorgkwaliteit maakbaar is door een goed samenspel tussen eindverantwoordelijken, medewerkers, cliënten en samenwerkende partners. Deze overtuiging komt voort uit onze missie en visie, waarbij we ons inzetten voor het bieden van de beste zorg aan onze cliënten.

Uiteraard zijn we bij Inzet B&O bijzonder trots op ons HKZ-keurmerk, omdat het voor ons de erkenning is van ons streven naar de hoogste kwaliteit van zorg en dienstverlening. Het HKZ-keurmerk staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg- en welzijnssector en is een hulpmiddel voor het management om processen te beheersen en om de organisatie op systematische wijze te sturen.

Met ons HKZ-keurmerk laten we zien dat we voldoen aan de eisen die gesteld worden aan kwaliteit en dat we serieus werk maken van de continue verbetering van onze zorgprocessen. Bij Inzet B&O geloven we in de kracht van kwaliteit en blijven we ons inzetten om de hoogste kwaliteit van zorg te bieden aan onze cliënten, waarbij we altijd uitgaan van hun individuele behoeften en wensen.